Usługi

  1. Serwis i konsulting
  2. Analiza przedwdrożeniowa
  3. Konsultacje wdrożeniowe
  4. Nadzór autorski
  5. Szkolenia
  6. Rozwiązania indywidualne

1. Serwis i konsulting

Serwis i konsulting to pomoc w sytuacjach, które wymagają dogłębnej analizy zgłoszonego przypadku lub pracy bezpośrednio na instalacji klienta np. przez zdalny dostęp. W skład usługi może wchodzić m.in. redagowanie dokumentów wg wzorców, poprawianie danych po awariach i pomyłkach operatorskich, diagnozowanie spójności i poprawności danych i ocena ich bezpieczeństwa oraz wiele innych.

Forma: e-mail, telefon, dostęp zdalny


2. Analiza przedwdrożeniowa

Analiza pozwala szczegółowo określić potrzeby firmy względem nowego programu i ustalić zakres ewentualnych prac przygotowawczych.

Forma: e-mail, telefon, wizyta, praca zdalna (→Trawers Jazda Próbna)


3. Konsultacje wdrożeniowe

Dobre wdrożenie to gwarancja wykorzystania pełnych możliwości oprogramowania i szybkiego zwrotu z inwestycji.

Pakiety konsultacji obejmują wizyty w siedzibie użytkownika, opracowanie planu wdrożenia i asystę ekspertów przy wdrożeniu i szkoleniach.

Pakiet 13 dni:

Pakiet 25 dni:

Pakiet 40 dni:
4. Nadzór autorski

Usługa obejmuje nadzór nad użytkowaniem programu zgodnie z założeniami programu i jego architekturą, w celu zapewnienia płynnej pracy, m.in. okresowe sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych, diagnozowanie i poprawianie efektywności.

Forma: e-mail, telefon, dostęp zdalny


5. Szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy w ramach corocznego spotkania w Sobieszewie. Spotkania służą wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy Użytkownikami, Partnerami i autorami programu Trawers. Możliwe jest również zorganizowanie szkolenia w siedzibie klienta.


6. Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne to możliwość rozbudowy i modyfikacji programu dla potrzeb Klienta.

Forma: Potrzeby są realizowane odpłatnie, na indywidualne zlecenie według przyjętej specyfikacji. Klient otrzymuje licencję na użytkowanie zleconego rozwiązania.

Szczegółowe informacje i aktualne ceny: → Usługi firmy Tres