Asystent/ka działu oprogramowania

1. Opis stanowiska

2. Wymagania

3. Pożądane umiejętności

4. Miejsce pracy

 

1. Opis stanowiska:

Asystent/ka działu oprogramowania wykonuje różne prace sekretarskie, dokumentacyjne i techniczne specyficzne dla działu oprogramowania. Podstawowym zadaniem jest uwolnienie kierownictwa działu i zespołu od rutynowych, administracyjnych czynności.

Swoje zadania wykonuje pod nadzorem, lecz oczekiwana jest duża samodzielność i niezależność w ustalaniu sposobu realizacji zadań.

Przy realizacji zadań, odpowiedzialny/a jest za:

 • redagowanie opisów, informacji, elementów dokumentacji, poradników, materiałów szkoleniowych, biuletynów, itp.
 • opisywanie użytkowania programu Trawers w konkretnych firmach 
 • prowadzenie korespondencji merytorycznej np. rozwoju programów, nowych projektów, itp.
 • korespondencje z potencjalnymi i aktualnymi współpracownikami w rozwoju oprogramowania 
 • wyszukiwanie współpracowników - informatyków, w portalach rekrutacyjnych, społecznościowych i branżowych, forach, itp. 

2. Wymagania:

Idealny/a kandydat/ka posiada:

 • dobrą znajomość procedur pracy biurowej 
 • doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania biurowego: edytorów tekstu, arkuszy elektronicznych, baz danych. 
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów, szczególnie technicznych 
 • doświadczenie w samodzielnej pracy, jedynie pod ogólnym nadzorem 
 • doskonałą umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie 
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 

3. Pożądane umiejętności:

 • praktyka w użytkowaniu programów informatycznych w przedsiębiorstwach 
 • praktyczna znajomość narzędzi CRM i zarządzania dokumentami 
 • dobra znajomość drugiego języka obcego, np. hiszpańskiego, niemieckiego 

4. Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zawiera element stały oraz zmienny - premię uznaniową w przypadku szczególnych osiągnięć.

5. Miejsce pracy:

Miejscem pracy jest siedziba firmy Tres w Rumii. Okresowo konieczne są wyjazdy na terenie kraju.